Školení od firmy Atmos – Cankař a syn

Dnes jsem se s kolegy z celé České Republiky zúčastnil montážního a servisního školení firmy  ATMOS – Cankař a syn ve výrobním závodu v Bělé pod Bezděsem. Obsah školení byl věnován kotlům s ručním přikládáním paliva (dřevo, uhlí) a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (dřevěné peletky). Ráno po příjezdu do školícího střediska ATMOS proběhla prezence účastníků, poté nám byla představena firma ATMOS, její výrobky a vize firmy do budoucnosti. První blok školení byl věnován kotlům na ruční přikládání paliva, kde nám bylo sděleno vhodné zapojení kotlů s akumulační nádrží i bez, dále nám byla vysvětlena problematika hydrauliky vytápění. Konec prvního bloku byl zakončený servisními úkony na kotlích ATMOS. Druhý blok školení byl věnován kotlům na biomasu a samočinným přikládáním paliva. Druhý blok probíhal totožně jako první s tím rozdílem, že konec byl věnován elektronice a regulace kotelen. Po vydatném obědě jsme se odebrali do výrobních prostor firmy kde jsme si prošli výpalnu plechů, svařovnu, lakovnu, kompletační prostory a sklady, kde musím konstatovat, že i v dnešní době mají opravdu hodně skladových položek pro Vás zákazníky. Po procházce výrobním závodem následovala už jen ukázka zátopu v peletkovém kotli ATMOS DC18 s, volná diskuze a rozdání certifikátů.

Tímto děkuji firmě ATMOS – Cankař a syn za předání mnoha vědomostí, zážitků a budu se těšit na příští školení. 

Fotky ze školení