SLUŽBY

kriz@www.kriz-instalace.cz

+420 734 480 261

Realizace bytových vodovodních rozvodů

Při výměně stoupacího rozvodu vodovodu jsou nejdříve demontovány dveře instalační šachty, vypuštěna voda z potrubí a demontovány vodoměry. Následně dochází k vyřezání stávajících svislých ocelových rozvodů. Nové rozvody musí být instalovány tak, aby byla zajištěna neměnným způsobem jejich poloha.

  • Montáže vnitřních rozvodů vody – instalace nových rozvodů vody. Nejčastěji se jedná o rozvedení pitné a užitkové vody do nových i starších objektů. Dále rozvody venkovních přípojek vody, pokládání kanalizace a svodů odpadní vody, napojení rozvodů vody na kotle či bojlery, tlakové zkoušky vodovodních systémů, jejich revize atd.
  • Rekonstrukce vodovodních rozvodů – renovace a přestavby stávajících rozvodů vody. Odstranění starých vodovodních systémů a jejich nahrazení za nové a moderní.
  • Opravy rozvodů vody – opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému rozvodů vody. Výměny vadných vodovodních armatur, zkorodovaného potrubí, vodovodních ventilů, kohoutů a baterií, výměny těsnění atd.
vodovodní rozvody